Swipe Konnect Star vs Samsung Galaxy J2 Ace

Find which one is Better : Swipe Konnect Star vs Samsung Galaxy J2 Ace from Delhi incuding New delhi, Noida, Gurgaon, Faridabad, Ghaziabad, Bahadurgarh, Meerut, Agra
Swipe Konnect Star
Samsung Galaxy J2 Ace
Dimension
Swipe Konnect Star
-
Samsung Galaxy J2 Ace
144.80*72.10 *8.90 mm
Operating System
Swipe Konnect Star
Android v6 Marshmallow OS
Samsung Galaxy J2 Ace
Android v6 Marshmallow OS
Processor
Swipe Konnect Star
Quad Core Processor 1.00 GHz ghz
Samsung Galaxy J2 Ace
Qualcomm Snapdragon Quad Core Processor 1.40 GHz ghz
Ram
Swipe Konnect Star
1.00 gb
Samsung Galaxy J2 Ace
1.50 gb
Storage
Swipe Konnect Star
16.00 gb
Samsung Galaxy J2 Ace
8.00 gb
Max Storage
Swipe Konnect Star
32.00 GB
Samsung Galaxy J2 Ace
256.00 GB
Camera
Swipe Konnect Star
5.00 mp
Samsung Galaxy J2 Ace
8.00 mp
Selfie Camera
Swipe Konnect Star
1.30 mp
Samsung Galaxy J2 Ace
5.00 mp
Battery
Swipe Konnect Star
1800 MAH
Samsung Galaxy J2 Ace
2600 MAH
4G
Swipe Konnect Star
Samsung Galaxy J2 Ace
Wifi
Swipe Konnect Star
Samsung Galaxy J2 Ace
NFC
Swipe Konnect Star
Samsung Galaxy J2 Ace
na
Fingerprint Scanner
Swipe Konnect Star
Samsung Galaxy J2 Ace
Wireless Charging
Swipe Konnect Star
Samsung Galaxy J2 Ace
na
OTG
Swipe Konnect Star
na
Samsung Galaxy J2 Ace
WaterProof
Swipe Konnect Star
Samsung Galaxy J2 Ace
Removable Battery
Swipe Konnect Star
na
Samsung Galaxy J2 Ace
na
GPS
Swipe Konnect Star
Samsung Galaxy J2 Ace
Price
Rs 3795
Rs 6972

Similar Comparisons

Karbonn Titanium Frames S7
Karbonn Titanium Frames S7
Rs : 6992
Vs
iVooMi i1s
iVooMi i1s
Rs : 7492
iVooMi i1s
iVooMi i1s
Rs : 7492
Vs
Panasonic P100
Panasonic P100
Rs : 7292
Micromax Bharat 5 Plus
Micromax Bharat 5 Plus
Rs : 6992
Vs
iVooMi i1s
iVooMi i1s
Rs : 7492
iVooMi i1s
iVooMi i1s
Rs : 7492
Vs
Swipe Elite Dual
Swipe Elite Dual
Rs : 3995
Tecno Camon i Air
Tecno Camon i Air
Rs : 7892
Vs
iVooMi i1s
iVooMi i1s
Rs : 7492
iVooMi i1s
iVooMi i1s
Rs : 7492
Vs
iVooMi i1
iVooMi i1
Rs : 7492
Panasonic P100 1GB RAM
Panasonic P100 1GB RAM
Rs : 6493
Vs
iVooMi i1s
iVooMi i1s
Rs : 7492
iVooMi i1s
iVooMi i1s
Rs : 7492
Vs
InFocus A2
InFocus A2
Rs : 4994
Karbonn Titanium Frames S7
Karbonn Titanium Frames S7
Rs : 6992
Vs
Panasonic P100
Panasonic P100
Rs : 7292
Micromax Bharat 5 Plus
Micromax Bharat 5 Plus
Rs : 6992
Vs
Karbonn Titanium Frames S7
Karbonn Titanium Frames S7
Rs : 6992
Karbonn Titanium Frames S7
Karbonn Titanium Frames S7
Rs : 6992
Vs
Swipe Elite Dual
Swipe Elite Dual
Rs : 3995
Tecno Camon i Air
Tecno Camon i Air
Rs : 7892
Vs
Karbonn Titanium Frames S7
Karbonn Titanium Frames S7
Rs : 6992
Karbonn Titanium Frames S7
Karbonn Titanium Frames S7
Rs : 6992
Vs
iVooMi i1
iVooMi i1
Rs : 7492
Panasonic P100 1GB RAM
Panasonic P100 1GB RAM
Rs : 6493
Vs
Karbonn Titanium Frames S7
Karbonn Titanium Frames S7
Rs : 6992
Karbonn Titanium Frames S7
Karbonn Titanium Frames S7
Rs : 6992
Vs
InFocus A2
InFocus A2
Rs : 4994
Micromax Bharat 5 Plus
Micromax Bharat 5 Plus
Rs : 6992
Vs
Panasonic P100
Panasonic P100
Rs : 7292
Panasonic P100
Panasonic P100
Rs : 7292
Vs
Swipe Elite Dual
Swipe Elite Dual
Rs : 3995
Tecno Camon i Air
Tecno Camon i Air
Rs : 7892
Vs
Panasonic P100
Panasonic P100
Rs : 7292
Panasonic P100
Panasonic P100
Rs : 7292
Vs
iVooMi i1
iVooMi i1
Rs : 7492
Panasonic P100 1GB RAM
Panasonic P100 1GB RAM
Rs : 6493
Vs
Panasonic P100
Panasonic P100
Rs : 7292
Panasonic P100
Panasonic P100
Rs : 7292
Vs
InFocus A2
InFocus A2
Rs : 4994
Micromax Bharat 5 Plus
Micromax Bharat 5 Plus
Rs : 6992
Vs
Swipe Elite Dual
Swipe Elite Dual
Rs : 3995
Tecno Camon i Air
Tecno Camon i Air
Rs : 7892
Vs
Micromax Bharat 5 Plus
Micromax Bharat 5 Plus
Rs : 6992
Micromax Bharat 5 Plus
Micromax Bharat 5 Plus
Rs : 6992
Vs
iVooMi i1
iVooMi i1
Rs : 7492
Panasonic P100 1GB RAM
Panasonic P100 1GB RAM
Rs : 6493
Vs
Micromax Bharat 5 Plus
Micromax Bharat 5 Plus
Rs : 6992
Micromax Bharat 5 Plus
Micromax Bharat 5 Plus
Rs : 6992
Vs
InFocus A2
InFocus A2
Rs : 4994
Tecno Camon i Air
Tecno Camon i Air
Rs : 7892
Vs
Swipe Elite Dual
Swipe Elite Dual
Rs : 3995
Swipe Elite Dual
Swipe Elite Dual
Rs : 3995
Vs
iVooMi i1
iVooMi i1
Rs : 7492
Panasonic P100 1GB RAM
Panasonic P100 1GB RAM
Rs : 6493
Vs
Swipe Elite Dual
Swipe Elite Dual
Rs : 3995
Swipe Elite Dual
Swipe Elite Dual
Rs : 3995
Vs
InFocus A2
InFocus A2
Rs : 4994
Tecno Camon i Air
Tecno Camon i Air
Rs : 7892
Vs
iVooMi i1
iVooMi i1
Rs : 7492
Panasonic P100 1GB RAM
Panasonic P100 1GB RAM
Rs : 6493
Vs
Tecno Camon i Air
Tecno Camon i Air
Rs : 7892
Tecno Camon i Air
Tecno Camon i Air
Rs : 7892
Vs
InFocus A2
InFocus A2
Rs : 4994
Panasonic P100 1GB RAM
Panasonic P100 1GB RAM
Rs : 6493
Vs
iVooMi i1
iVooMi i1
Rs : 7492
iVooMi i1
iVooMi i1
Rs : 7492
Vs
InFocus A2
InFocus A2
Rs : 4994
Panasonic P100 1GB RAM
Panasonic P100 1GB RAM
Rs : 6493
Vs
InFocus A2
InFocus A2
Rs : 4994